Nieuwe infosessie :
De toekomst van de architect
IS HET ARCHITECTENBEROEP NOG RENDABEL?
efficiƫntie . ontzorging . creativiteit

Inschrijven 27 / 11 / 2017 MECHELEN 13u45

Passive for Architects heeft het genoegen u uit te nodigen voor een nieuwe reeks infosessies waarin de toekomst van het architectenberoep centraal staat.

Architecten bevinden zich in woelig vaarwater. Toenemende verantwoordelijkheden, complexiteit van regelgeving en administratieve procedures staan innovatie en creatief ondernemerschap in de weg. De organisatie Passive for Architects zet met een nieuwe infosessie 200% in om de architect te inspireren, diverse tools aan te reiken die hem in staat moeten stellen om efficiënter te werken, om de kwaliteit van een gebouw te optimaliseren.

In dit verhaal wordt een helder beeld geschetst van de veranderende positie van de architect. Er wordt stilgestaan bij wat de huidige economische, technologische en maatschappelijke veranderingen betekenen voor het beroep architect. Aan de hand van een aantal nieuwe rekenmodules en bouwconcepten worden manieren aangereikt om zich als architect te wapenen voor de toekomst én sterker te profileren.

Heeft u interesse? U bent van harte welkom op één van de volgende data :

Beperkt aantal plaatsen. Inschrijven verplicht!

 

Passive for Architects is door de Raad van de Orde van Architecten erkend als opleidingsorganisatie in het kader van het programma 'permanente vorming'. De permanente vorming voor architecten is momenteel nog vrijblijvend. De Vlaamse raad van Orde van Architecten liet wel verstaan dat de verplichting er binnenkort aankomt. Punten die voorafgaand reeds geregistreerd werden, zullen op dat ogenblik naar het nieuwe systeem worden overgedragen. De infosessies georganiseerd door Passive for Architects krijgen studiepunten toegekend. Voor meer informatie aangaande Permanente Vorming voor de Architect verwijzen wij naar de Orde van Architecten.